Obróbka wykańczająca (szlifowanie)

 Usługi / Obróbka wykańczająca

Obróbka wykańczająca (szlifowanie)

Wpływ obróbki powierzchniowej na właściwości użytkowe warstwy wierzchniej. Elementy mechanizmów maszyn, szczególnie silnie obciążone i narażone na zużycie, powinny być po obróbce dokładnej poddawane obróbce wykańczającej (powierzchniowej). Stosując różne sposoby obróbki powierzchniowej, można uodpornić elementy maszyn na: zużycie ścierne przy poślizgu, zużycie wskutek tarcia tocznego (łuszczenie, pitting), obciążenia udarowe, obciążenia cieplne, korozję atmosferyczną, korozję w wysokiej temperaturze, korozję chemiczną, erozję. Można również stworzyć lepsze warunki dla przepływu płynów. Konstrukcja elementu i technologia jego warstwy wierzchniej mają również wpływ na inne własności użytkowe, jak: trwałość pasowania, wytrzymałość połączeń spawanych, zdolność do tłumienia drgań, szczelność, opory przepływu itp. Ustalając wymagania konstrukcyjno-eksploatacyjne należy uwzględnić w doborze własności użytkowych, że każdy ze sposobów obróbki powierzchniowej może wpłynąć na zmianę kilku cech użytkowych elementu.
Wobec dużych wymagań, jakie stawia się we współczesnej technice częściom maszyn, co do ich dokładności wykonania i gładkości obrobionych powierzchni, konieczne jest stosowanie specjalnych sposobów i warunków obróbki, które nazywamy obróbką wykańczającą. Obróbka wykańczająca jest końcową fazą całkowitego procesu obróbki i ma na celu osiągnięcie – przy możliwie najmniejszych kosztach wytwarzania – odpowiednio dużej jakości obrobionego przedmiotu, zgodnej z wymaganymi warunkami technicznymi dotyczącymi dokładności wymiarów, dokładności kształtu i gładkości powierzchni. Istnieją trzy podstawowe rodzaje obróbki wykańczającej:
 • Obróbka bardzo dokładna występuje w tych przypadkach, gdy główny nacisk kładzie się na uzyskanie odpowiednio małych błędów wymiarowych (np, wewnętrzne powierzchnie pasowanych wciskowo tulei łożyskowych lub wewnętrzne powierzchnie gniazd łożyskowych).
 • Obróbka ostateczna występuje wtedy, gdy przede wszystkim chodzi o uzyskanie odpowiednio małych błędów kształtu (np.: obróbka powierzchni stołów przedmiotowych obrabiarek, skrobanych płyt traserskich i kontrolnych liniałów powierzchniowych).
 • Obróbka gładkościowa ma na celu głównie osiągnięcie odpowiednio dużej gładkości powierzchni (np.: polerowane powierzchnie zwierciadeł metalowych, ozdobnych elementów nadwozi samochodowych).

Urządzenia

Szlifierka do płaszczyzn - mała

 • przejazd w osi X – 600 mm
 • przejazd w osi Y – 400 mm
 • przejazd w osi Z – 300 mm
 • stół magnetyczny – 400×600 mm,
 • minimalna wartość przybierania – 0,005 mm
 • system optoelektroniki w rozdzielczości – 0,001 mm
 • maksymalna ładowność stołu – 270 kg

Szlifierka do płaszczyzn - duża

 • przejazd w osi X – 1000 mm
 • przejazd w osi Y – 400 mm
 • przejazd w osi Z – 400 mm
 • stół magnetyczny – 400×1000 mm,
 • minimalna wartość przybierania – 0,005 mm
 • system optoelektroniki w rozdzielczości – 0,001 mm
 • maksymalna ładowność stołu – 600 kg

Szlifierka kłowa

 • maksymalna długość szlifowania – 750 mm
 • średnica szlifowania zew. – fi 5-200 mm
 • średnica szlifowania otw. – fi 3-100 mm
 • maksymalny kąt szlifowania całości – +12/-3 stopni
 • maksymalny kąt szlifowania przy wrzecienniku – +90/-30 stopni
 • system optoelektroniki w 2 osiach – 0,001 mm
 • maksymalna ładowność – 150 kg

Szlifierka do wałków PALMARY PC-1812S

 • szlifowanie wałków bez podparcia – przelotowo,
 • średnica szlifowania – fi 1-80 mm
 • maksymalny kąt szlifowania – +/- 5 stopni
 • minimalna wartość przybierania – 0,001 mm

Szlifierka do otworów JAGURA JAG-ICG-SL200

 • maksymalna długość szlifowania – 150 mm
 • średnica szlifowania – fi 1-20 mm
 • maksymalny kąt szlifowania – +90/-5 stopni
 • minimalna wartość przybierania – 0,001 mm

Szlifierka CNC PALMARY OCD-3295 M3

 • maksymalna długość szlifowania zew. – 950 mm
 • maksymalna średnica szlifowania zew. – fi 300 mm
 • maksymalna średnica szlifowania otw. – fi 3-40 mm
 • maksymalny kąt szlifowania – +90/-30 stopni
 • minimalna wartość przybierania – 0,001 mm
 • aktywna sonda pomiaru średnicy,
 • maksymalna ładowność – 150 kg