Obróbka cieplna

 Usługi / obróbka cieplna

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna jest to zespół odpowiednio dobranych zabiegów cieplnych prowadzących do zmiany właściwości stali poprzez zmiany struktury w stanie stałym w wyniku zmian temperatury i czasu. Podstawowymi parametrami, które decydują o przemianach fazowych są: szybkość nagrzewania, temperatura wygrzewania, czas nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia oraz szybkość chłodzenia w zależności od temperatury wygrzewania. Nagrzewanie i chłodzenie materiału może przebiegać w sposób ciągły lub stopniowy. Podczas nagrzewania stopniowego rozróżnia się: podgrzewanie – nagrzewanie do temperatury pośredniej i dogrzewanie – nagrzewanie do temperatury wygrzewania. Podobnie podczas chłodzenia stopniowego wyróżniamy pojęcia: podchładzanie – chłodzenie do temperatury pośredniej oraz wychładzanie – chłodzenie do temperatury końcowej. Chłodzenie powolne (w piecu, spokojnym powietrzu) nazywamy studzeniem, natomiast chłodzenie szybkie (w wodzie, oleju) nazywamy oziębianiem. Ochłodzenie i wytrzymanie materiału w temperaturze poniżej 0C nazywamy wymrażaniem.

Urządzenia

Piec próżniowy do ulepszania cieplnego SECO/WARWICK 15VP-446

  • dostępna przestrzeń do hartowania – 400x400x600 mm
  • temperatura maksymalna 1300 stopni C
  • dokładność rozkładu temperatur – +/- 5 stopni,
  • ciśnienie hartowania – 15 bar
  • proces hartowania i odpuszczania w jednym cyklu,
  • maksymalna masa wsadu – 200 kg